Trektellingen van Vogels in de Kempen
Najaar 2001 Toterfout/Vessem

Toterfout (Buikheide-zuid), Vessem (51-43-42)

Tellers: Wim Deeben, Jacques van Kessel, Pieter Wouters, Geert Sanders e.a.

Datum

02-09

07-09

08-09

09-09 12-09 15-09 16-09 17-09 22-09 23-09 27-09 28-09 29-09 30-09 05-10 06-10 07-10 08-10 12-10 13-10 14-10 15-10 17-10 18-10 19-10 20-10 21-10 24-10 26-10 27-10 28-10 2-11 3-11 4-11 10-11 11-11 17-11 18-11

Datum

Starttijd

9:15

6:15

6:35

8:55 6:15 7:55 8:10 6:40 6:45 6:55 7:05 15:00 6:50 6:55 7:15 7:25 7:40 7:45 7:20 7:35 8:15 7:50 7:55 12:40 8:00 7:45 7:55 7:50 8:05 7:50 11:50 7:00 6:55 7:10 8:20 8:50 7:40 8:00

Starttijd

Eindtijd

13:30

8:30

14:35

12:45 8:30 14:35 14:25 10:50 15:05 12:55 9:35 17:35 14:00 12:10 12:35 14:45 12:35 11:50 14:00 11:00 12:00 12:55 12:55 16:00 15:45 14:50 12:55 12:55 13:15 12:55 14:30 12:10 12:05 13:45 13:45 13:30 12:40 10:10

Eindtijd

Getelde uren

4:15

2:15

8:00

3:50 2:15 6:40 6:15 4:10 8:20 6:00 2:30 2:35 7:10 5:15 5:20 7:20 4:55 4:05 6:40 3:25 3:45 5:05 5:00 3:20 7:45 7:05 5:00 5:05 5:10 5:05 2:40 5:10 5:10 6:35 5:25 4:40 5:00 2:10

Getelde uren

Aalscholver

   

85

      1 15 3   3         10 3 28 51 7   17 21 1 3 30 23 1   5 60 52 16 12 4      

Aalscholver

Appelvink                           2                           1 1                   Appelvink
Barmsijs                                             1                               Barmsijs
Blauwe Kiekendief                                           1         1                       Blauwe Kiekendief

Blauwe Reiger

1

 

1

                      1   5               1                          

Blauwe Reiger

Boerenzwaluw

49

196

315

66 140 412 327 158 537 523 72 8 215 4 2   1         1                                

Boerenzwaluw

Boomkruiper                                                                   1         Boomkruiper

Boomleeuwerik

   

6

7 3   3 3 12 5 5   4 14 8 6 1   4 1 6 17 5 1 3 10 1 1 2 1   4 2 3 1      

Boomleeuwerik

Boompieper         1                                                                   Boompieper
Bruine Kiekendief       1     1                                                               Bruine Kiekendief

Buizerd

   

1

          2 1   1 2   4 1     1     1 1 16 1 15     3 1   1   1        

Buizerd

Geelgors

   

1

  1       1   2                       2   1 1 3 1 2     3   1 2 4 3 1

Geelgors

Gele Kwikstaart

 

1

    5 2   1 2 1                                                        

Gele Kwikstaart

Goudhaan                                                                         1   Goudhaan
Goudplevier                   7                                                         Goudplevier
Goudvink                                           1 2     1 2 1   3 1 1 1     1 1 8 Goudvink

Graspieper

4

8

2

2 3 26 12 10 54 21 25 2 535 143 430 268 353 45 428 156 180 188 194 75 102 59 124 145 70 38 46 14 21 60 11 2 9 8

Graspieper

Grauwe Gans                                                       6       7   5     15   Grauwe Gans
Grauwe Vliegenvanger           1                 4                                               Grauwe Vliegenvanger

Groenling

   

5

2   3       12 2   2 1     2 3     19   3 8 3 4   1 6 2   2 1 1 7   15 1

Groenling

Grote Lijster

   

5

  24 5 3 4 12 9 3   7 6 4 17   2 5 15 1 4 19   10 2 1       44 7 3          

Grote Lijster

Grote Pieper                         1                                                   Grote Pieper
Heggemus                                                     2 1 1 1   1   1         Heggemus

Holenduif

 

6

                      1 3       7     12 3         2       6 11 1        

Holenduif

Houtduif           4                 5   34   8 44 12 25 232   311 5276 98 423 965 690 710 850 468 1604 810 1050 365 102 Houtduif

Huiszwaluw

56

 

65

7 8 9 21 4 3 14                                                        

Huiszwaluw

Kauw                         14   2         32   46 42       11   29 3       20         Kauw
Keep                         1 1 5   2 1 3 15 36 23 11   15 1 12 9 13 9 8 12 10 20 5 4 7 2 Keep
Kievit               3   6   5 28 12 13 108 1 7   15 9 82 22     41 13 5   26 82     17 18     3 Kievit

Kneu

   

1

2     7 3   1     13 6 79 19 2 34 12 2 12 31 23   3 47 6 13 22           2      

Kneu

Knobbelzwaan

   

1

                                                                     

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

 

12

63

  16   23 1 4       3 23   5 1       7         10 3       2 9 3 5     2  

Kokmeeuw

Kolgans                                             4                               Kolgans

Koolmees

10

                                          2                              

Koolmees

Koperwiek                         8 2 4 11 6 12 3 99 171 172 149 45 77 67 48 25 79 31 27 162 33 273 91 7 6 2 Koperwiek
Kramsvogel                                         5   25 9 8 16 64 30 36 53 1 69 82 26 66 22 20 5 Kramsvogel

Kruisbek

2

 

2

18 2 12 2 5 7 2     4 9 6 33 3   2     8 2   2 16 10 2 11 1 4 5         17 1

Kruisbek

Merel                           1 3                     1                         Merel
Nijlgans                                       2             2                   5   Nijlgans

Pimpelmees

46

                                                2             4 7     5  

Pimpelmees

Putter                         2                   8     2       2   1 2 3         Putter
Rietgors                             2     2   1     2                 1 3       3   Rietgors
Ringmus           10 5   5 21     18   25 51 77 14 16 26 46 239 19   11 28 52 14 11 3   10 5 7 3 1     Ringmus
Rode Wouw                                                 1                           Rode Wouw
Roek                   2         1       1       3   3 20 10   21 13   5 1 2 2   3   Roek
Roodborsttapuit                                         1                                   Roodborsttapuit
Sijs             2   3     3 51 30 24 23 37 3 47 16 38 56 14 19 16 14 38 8 23 8 3 14 16 12 3 4 5 8 Sijs
Slobeend                   1                                       2                 Slobeend
Smelleken                                                     1                       Smelleken

Sperwer

   

3

    2 1     3     5   1   1 1       4     3 16 1   5 1   2 1 1        

Sperwer

Spreeuw

 

175

192

1 5 102 21 23 45 81 66 15 225 51 101 73 186 14 93 123 204 245 64   290 115 36 445 491   167 185 215 309 74 77 265 10

Spreeuw

Staartmees

26

                                                7     8   9   21 19 9 15   22

Staartmees

Tjiftjaf           18                   6 1                 1                         Tjiftjaf

Torenvalk

 

1

1

          1                           2 1   5                        

Torenvalk

Turkse Tortel                                                                   3 2       Turkse Tortel
Veldleeuwerik             2           17 2 10 1203 244 20 85 298 300 368 170 46 118 588 45 23 78 85 81 22 49 24 12   6   Veldleeuwerik

Vink

 

2

1

    49 62 8 133 29 16 3 569 327 651 1423 1512 136 1435 1262 670 1539 258 250 193 628 536 861 1139 403 172 442 325 237 63 106 75 18

Vink

Watersnip

   

1

        2                                                            

Watersnip

Wespendief

   

1

                  1                     1                            

Wespendief

Wilde Eend                                                                         5   Wilde Eend
Wintertaling                                                         6                   Wintertaling

Witte Kwikstaart

 

2

5

9 2 21 16 7 17 13 2 3 77 46 35 54 107 15 66 10 46 29 3 6 6 16 11 3 4 8 3 2 5 5 2 4 2  

Witte Kwikstaart

Wulp

   

1

                                                                     

Wulp

Zanglijster         2   7 1 3 11 9   42 12 37 121 234 27 103 266 120 121 285 40 98 155 113 16 11 17   7 2           Zanglijster
Zwarte Roodstaart                                 1                                           Zwarte Roodstaart

Totaal

194

403

758

115 212 676 516 248 844 763 205 40 1875 693 1460 3432 2814 364 2370 2390 1884 3229 1591 518 1279 7227 1267 2040 3037 1406 1420 1887 1293 2675 1187 1297 835 191

Totaal

Datum

02-09

07-09

08-09

09-09 12-09 15-09 16-09 17-09 22-09 23-09 27-09 28-09 29-09 30-09 05-10 06-10 07-10 08-10 12-10 13-10 14-10 15-10 17-10 18-10 19-10 20-10 21-10 24-10 26-10 27-10 28-10 2-11 3-11 4-11 10-11 11-11 17-11 18-11

Datum