Onderzoeken en oproepen m.b.t. Vogels in de Kempen

Op deze pagina worden recente en lopende onderzoeken belicht. Vogelaars kunnen op deze pagina bovendien een oproep plaatsen mits deze betrekking heeft op serieus onderzoek aan vogels in de Kempen. Vermeld in je oproep in ieder geval: titel van de oproep, doel, beschrijving van de gegevens die gevraagd worden, en je naam en e-mail adres. 
Mail je teksten c.q. oproepen naar
waarnemingen@vogelsindekempen.nl. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren of delen van de tekst t.b.v. de leesbaarheid aan te passen.

Diversen

Oproep Rietganzen-determinatie   door Lex Peeters

Oproep Klapeksters  door Frank Neijts

Oproep (Noordse) Goudvinken  door Frank Neijts

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers winter 2004/2005  door R. Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2005/2006   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2006/2007   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2007/2008   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2008/2009   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2009/2010   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2010/2011   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2011/2012   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2012/2013   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2013/2014   door R.Kastelijn

Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers  winter 2014/2015   door P.Wouters

Oproep kleurringaflezingen Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen   door Roland-Jan Buijs

Oproep steenuil territoria  door Wil de Veer

Oproep Middelste Bonte Spechten  door Frank Neijts

Oproep roofvogelvervolging door Vogels in de Kempen i.s.m. Politie

Rapport over de Wespendief in het Dommeldal 2013 door Jaques van Kessel

Resultaten wintervogeltellingen januari 2005

Jaarlijks organiseert Vogelwerkgroep De Kempen een zgn. wintertelling. In januari wordt dan in zoveel mogelijk agrarische gebieden gekeken hoeveel roofvogels, meeuwen, kraaien en aantallen van enkele andere soorten aanwezig zijn. Hieronder zijn de resultaten van de januaritelling vermeld.

Getelde oppervlakte : 34978 ha
Min/100ha : 0.42

Soort Aantal Per 100 ha
Blauwe Reiger 137 0.39
Blauwe Kiekendief 2 0.01
Havik 7 0.02
Sperwer 25 0.07
Buizerd 292 0.83
Torenvalk 70 0.20
Smelleken 1 0.00
Patrijs 255 0.73
Kievit 7569 21.64
Zilvermeeuw 149 0.43
Stormmeeuw 2178 6.23
Kokmeeuw 3371 9.64
Zwarte kraai 6229 17.81
Roek 1700 4.86
Kauw 7132 20.39
Ekster 749 2.14
Bonte kraai 0 0.00
Wulp 128 0.37
Nijlgans 66 0.19
Canadese Gans 21 0.06
Grote Zilverreiger 6 0.02
Kolgans 10 0.03
Rietgans 404 1.16
Klapekster 1 0.00
Knobbelzwaan 2 0.01
Kleine Zwaan 0 0.00
Grauwe Gans 0 0.00
Wilde Zwaan 35 0.10
Kleine Rietgans 1 -
Kraanvogel 1 -
Slechtvalk 1 -

 

2003 - Jaar van de Roerdomp

SOVON heeft 2003 uitgeroepen tot "Het jaar van de Roerdomp". Gestreefd wordt om alle mogelijke broedgebieden in Nederland te onderzoeken op de aanwezigheid van Roerdompen in de broedtijd. Per gebied zijn hiervoor drie op Roerdompen gerichte bezoeken nodig in de periode 1 april - half mei, bijv. begin april, eind april en begin mei.
In de Kempen zijn tot nu toe de volgende gegevens uit 2003 bekend (alle mogelijke broedgebieden worden genoemd; aanvullingen zijn zeer welkom!):

Gebied Aantal territoria Bijzonderheden (r = roepend, z = zichtwaarneming)
Reuselse Moeren 1 1r op 11-4
Goorven en Flaes/Mispeleindse Heide 0  
Visvijver Landschotse Heide 0  
Vessemse Vennen 0  
Visvijvers Bergeijk 2 1r op 21-3, 5-4, 6-4, 16-4, 23-4, 24-4, 26-4 en 27-4, 2r op 29-4 en 30-4, 1r op 8-5, 10-5, 19-5, 27-5, 30-5, 31-5, 4-6, 7-6, 9-6 en 18-6, 2r op 21-6, 22-6 en 23-6, 1r op 29-6
Visvijvers Valkenswaard 3 1r op 20-3, 2r op 30-3, 5-4, 12-4, 20-4 en 4-5, 1r op 10-5, 2r op 11-5, 29-5 en 2-6
Malpie/Valkenswaard ? geen informatie beschikbaar
Collse Zegge/Geldrop 1 begin april 1z, begin mei 1r
Beuven/Strabrechtse Heide 4 1r op 16-3, 19-3 en 23-3, 2r op 31-3, 1r op 5-4, 2r op 6-4, 1z en 1 r op 7-4 en 15-4, 1z (Witte Loop) op 17-4, 1z op 21-4, 2z op 25-4, 1z op 27-4 en 28-4, 3r op 30-4, 3 ex (2r) op 4-5, 2 ex op 7-5, 2r op 15-5 en 23-5, 4r op 25-5, 1r op 26-5 en 27-5, 4r op 29-5, 1r en 1z op 31-5, 2z op 1-6, 1z op 7-6, 2r op 13-6, 1-2z op 24-6, 2z op 6-7
Grafven/Strabrechtse Heide 0 1r op 23-3 (valt buiten datumgrenzen)
Platvoetje/Strabrechtse Heide 1 1r op 16-3, 30-3, 5-4, 6-4, 12-4, 13-4 en 30-4
Soerendonks Goor 1 1z op 17-5
Strijperheg/Leende ? geen informatie beschikbaar
De Hoort/Budel-Dorplein ? geen informatie beschikbaar
Ringselvennen/Budel-Dorplein

?

geen informatie beschikbaar
Totaal 13  

 

Resultaten wintervogeltellingen januari 2003 (bijgewerkt 4-3-2003)

Jaarlijks organiseert Vogelwerkgroep De Kempen een zgn. wintertelling. In januari wordt dan in zoveel mogelijk agrarische gebieden gekeken hoeveel roofvogels, meeuwen, kraaien en aantallen van enkele andere soorten aanwezig zijn. Hieronder zijn de resultaten van de januaritelling vermeld.

Soort Aantal Per 100 ha
Blauwe Reiger 86 0,26
Blauwe Kiekendief 12 0,04
Havik 1 0,00
Sperwer 24 0,07
Buizerd 332 1,01
Torenvalk 53 0,16
Smelleken 1 0,00
Patrijs 60 0,18
Kievit 604 1,85
Zilvermeeuw 116 0,36
Stormmeeuw 2564 7,87
Kokmeeuw 2200 6,76
Zwarte kraai 7183 22,06
Roek 1881 5,78
Kauw 7411 22,76
Ekster 620 1,89
Bonte kraai 0  
Grote Zilverreiger 14  
Wilde Zwaan 32  
Knobbelzwaan 11  
Grauwe Gans 344  
Rietgans 430  
Brandgans 17  
Nijlgans 8  
Wulp 16  
IJsvogel 2  
Waterpieper 1  
Sneeuwgors 1