Welkom bij Vogels in de Kempen


Op deze site vind je waarnemingen van bijzondere vogels in de Kempen (Zuidoost-Brabant, Nederland)

Vogels in de Kempen is van en voor alle vogelaars die in de Kempen actief zijn

 >>> Recente waarnemingen <<<


Roofvogeltrek over de Kempen in 2013                          

Voorjaar

Najaar

Wespendief 19 Wespendief 1303

Rode wouw

58

Rode wouw 36

Zwarte wouw

40 Zwarte wouw  5
Zeearend  2 Zeearend

-    

Slangenarend  1 Slangenarend

 1

Bruine kiekendief 161 Bruine kiekendief 178
Blauwe kiekendief* 117 Blauwe kiekendief*

61

Steppekiekendief  - Steppekiekendief 1
Grauwe kiekendief 13 Grauwe kiekendief 7
Dwergarend 1 - -
Visarend 25 Visarend 64
Ruigpootbuizerd  2  Ruigpootbuizerd

  -    

Roodpootvalk                            1 Roodpootvalk

4

Smelleken 12 Smelleken 46
Slechtvalk

20

Slechtvalk

38

 * Alle exx worden geteld vanaf 1 maart , omdat er dan al doortrek plaatsvindt

Ringvangsten najaar 2013

Rapport commissie VINK 2007 (klik hier)
 


Deze website is een initiatief van een aantal vogelaars in de Kempen.
Webmaster Avifauna-Online: Tom Heijnen. Sponsor:
Vogelwerkgroep De Kempen