Oproep Steenuil territora :

Vogelwerkgroep De Kempen is in de persoon van Wil de Veer benaderd door Brabants Landschap om de status van de Steenuil binnen De Kempen te monitoren. Graag zouden wij de komende tijd buiten de reguliere waarnemingen ook uw waarnemingen van Steenuilterritoria ontvangen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. U kunt ze gewoon naar ons vaste emailadres waarnemingen@vogelsindekempen.nl, graag met locatie in de vorm van straatnaam en plaats of Amersfoort co÷rdinaten.

Bij voorbaat dank.