Oproep om kleurringaflezingen Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen

Door Roland-Jan Buijs

Vanaf het broedseizoen 2003 zijn er in het kader van het RAS-project (Retrapping Adults for Survival) diverse Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen gekleurmerkt op het industrieterrein Moerdijk (Tetra Pak). Op dit nu nog leegstaand fabrieksterrein broeden jaarlijks meer dan 500 paar Zilvermeeuw en zo'n 2000 paar Kleine Mantelmeeuw (eigen tellingen). De gemerkte meeuwen dragen naast hun additionele metalen vogeltrekring aan de tibia (boven het hielgewricht) een mintgroene kunststof ring met een tweecijferige inscriptie/code (zie foto). Tot dusver zijn er zoín 500 Zilvermeeuwen geringd alsook zoín 650 Kleine Mantelmeeuwen.


Zilvermeeuw Larus argentatus  Amsterdam, Westerpark 19-09-2004 geringd als nestjong op 26 juni 2004 Moerdijk, Tetra Pak (foto Ruud Altenburg).


Doelstelling:

Het doel van de studie is te kijken in hoeverre deze dieren plaatstrouw zijn aan hun geboortekolonie, waar zij heen trekken na de broedtijd en waar zij foerageren tijdens de broedtijd. De studie is erg interessant omdat de huidige broedkolonie in de toekomst zal moeten wijken in verband met havenuitbreidingswerkzaamheden. En een belangrijke voedselbron in Breda gaat binnenkort verdwijnen (huisvuiloverslag Korebrits aan het Hazepad). Wij zijn daarom reuze benieuwd waar de vogels dan zullen opduiken en waar zij hun territorium zullen vestigen. Iedere aflezing is van grote waarde voor ons onderzoek ik verzoek u daarom ook extra aandacht te besteden aan meeuwen in het Brabantse. Iedere waarnemer krijgt een uitdraai toegezonden van de door hem/haar waargenomen vogels. Hier zitten al fraaie life-listen tussen van vogels die tot in MauritaniŽ en Marokko gezien zijn.

 
Beschrijving kleurringen:

 De ringen zijn 18mm hoog en zijn geplaatst aan de tibia. Er staat een code op de ring met twee karakters (letter-letter, cijfer-letter, letter-cijfer of cijfer-cijfer) welke drie keer wordt herhaald. De ring is dan ook bijna vanuit elke invalshoek af te lezen. De ringen leest men van onder naar boven af (read upwards). 

 
Locaties:

Goede plaatsen waar wij weinig komen maar waar wel projectvogels zitten zijn Stadparken, het Leikeven (achter vuilstort de Spinder) en de rioolwaterzuivering van Tilburg (vogels zitten op staanders boven de waterbassins). Op pas gemaaide graslanden kan soms ook massaal worden gefoerageerd op engerlingen, emelten en regenwormen.  Mogelijkerwijs dat er nog meer plaatsen vogels zitten waar ik geen weet van heb. Ook deze informatie is relevant voor ons onderzoek.

 
Noteert u bij uw waarneming :

-           de positie van de kleurring (rechts of links)
-           de positie van de metalen ring
-           de leeftijd van de vogel (adult of juveniel)
-           de datum en tijd
-           de locatie (vindplaatsomschrijving en coŲrdinaten indien voorhanden)
-           gedrag (rustend, foeragerend etc)
 

Uw waarneming kan schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden doorgestuurd naar ondergetekende:

Roland-Jan Buijs
Philips van Dorpstraat 49
4698 RV  OUD-VOSSEMEER
Telefoon: 06-42341488  

Email: r.buijs@rocwb.nl of ecoterra@12move.nl