Klapeksters in de Kempen

Graag aandacht voor het volgende: 

Op basis van de aanwezige waarnemingen op de site van www.vogelsindekempen.nl heb ik een overzicht gemaakt (zie onderstaand Klapeksters Lanius excubitor in de Kempen, winter 2004/2005) van alle waarnemingen en waarnemingsplaatsen van Klapeksters in de Kempen in deze winter. Op basis daarvan kom ik tot een schatting van 19 à 28 exx. op een totaal oppervlak van ca. 6000 ha. Dit laatste cijfer is het totaal oppervlak (ruw geschat) van alle terreinen waar Klapeksters zijn gezien. Merendeels zijn dit tamelijk geïsoleerde terreinen die dikwijls omgeven zijn door voor Klapeksters ongeschikt gebied (grootschalige ontginningen,  aaneengesloten bosgebieden e.d.).  Voor de hele Kempen, dus inclusief ongeschikte plekken (totaal opp. ca. 1000 km2), is dit een dichtheid van 1.9 à 2.8 exx. per 100 km2. Het enige vergelijkbare cijfer dat ik heb is een schatting van 3.8 exx. per 100 km2 in Zuid-Zweden. Vermoedelijk echter is daar het areaal geschikt winterbiotoop binnen het onderzochte gebied veel groter.

Het laatste min of meer complete totaaloverzicht van de Kempen dateert alweer uit de winter 1989/90. Het aantal overwinterende Klapeksters werd toen op 16 gesteld (v. Happen & v. Kessel, 2000).  

Het zou interessant zijn om op korte termijn (liefst nog deze maand!!):

KLAPEKSTERS Lanius excubitor  IN DE KEMPEN, WINTER 2004/2005   

     
  Klapekster, Rouwven (beide foto's): Frank Neijts                                                           

In onderstaand overzicht zijn alle waarnemingen van Klapeksters gerubriceerd welke via www.vogelsindekempen.nl zijn doorgegeven in de winter 2004/2005. Voor dit overzicht zijn alleen de waarnemingen uit de maanden december, januari en februari verwerkt om zovel mogelijk late of vroege trekkers uit te sluiten.

Plaats & gemeente

Opp. (ha)

uurhok

Dichtstbijzijnde andere plaats

Omschrijving

Aantal waarn.

Exx. geschat

Bijzonderheden

1. Roovertsche Heide (Hilvarenbeek)

200

50-38

(41/51)

No. 5: Neterselsche Heide (7 km)

Grote kaalkap, grotendeels vergrast

1 (J)

1

* Wordt weinig bezocht! * Schapen!

2. Moerbleek (Reusel-De Mierden)

50

50-57

(35)

No. 9: Beleven (4 km)

Zeer geïsoleerd heideveldje omsloten door naaldbos

3 (D/J)

1

* Uitgestrekte kaalkapvlaktes in de omtrek

3. Oirschotse Hei, inclusief Rouwven (Oirschot)

1000

51-31 & 32

No. 4: Landschotse Heide (4,5 km)

Zeer groot, deels bebost en relatief droog heideveld met brede rand van ontginningen

5 D/J/F

3-5

* Militair oefenterrein.
* Relatief weinig bezocht: simultaan-telling nodig!

4. Landschotse Heide (Oirschot)

250

51-41

(15/25)

No. 5: Neterselsche heide (2,5 km)

Tamelijk geïsoleerd, deels vochtig heideveld

4

(D/J)

0-2

* Beschermd
* Vee!
* Vogels weg?

5. Neterselsche & Mispeleindse Heide (Bladel)

200

51-41

(43)

No. 4; Landschotse Heide (2,5 km)

Deels beboste heide, grenzend aan gevarieerd bosgebied en grote vennen

2 (D)

2

* Beschermd

6. ’t Sang (Mierlo & Helmond)

150

51-47

(23/33)

No. 8: Strabrechtse Heide (2 km)

Gevarieerd bos met broekbos en schrale landjes

3 (D/J)

1-2

* Beschermd.

 

7. Visvijvers V’waard e.o. (Valkenhorst o.a.) (Valkenswaard)

300

51-55

57-13

No. 15: Met name Patersgronden (4,5 km)

Vijvercomplex met beekdal en rand van heide en bos (Valkenhorst)

3 (D/J)

1

* Beschermd.
* Weinig bezocht

8. Strabrechtse Hei (Heeze-Leende)

1700

51-57

No. 6: ’t Sang (2 km), zie ook 9.

Zeer groot, relatief vochtig,  wat geïsoleerd heideveld 

11

D/J/F

5

* Beschermd
* Aantalschatting is reëel door simultaantelling

9. Lange Bleek

(Heeze-Leende)

40

51-57

(42)

No. 8: Strabrechtse Hei

(0,5 km.)

Klein, droog heideveldje vlak bij 8.

2 (J)

1

Beschermd

10. Beleven (Reusel-De Mierden)

250

56-18

(12/13)

No. 2: Moerbleek (4 km.)

Gevariëerd landbouwgebied met kleinschalige elementen

1 (J)

0-1

*Natuurontwikkeling

11. Reuselse Moeren (Reusel-De Mierden)

150

56-28

13/14/15

No. 11: Goorloop (5 km.)

Geïsoleerd, vochtig heidegebied

1 (D)

0-1

* Beschermd.
* Weinig bezocht?
* Onoverzichte-lijk!

12. Goorloop Reservaat (Bladel)

30

557-11

(55)

No. 12: Cartierheide (2 km)

Zeer geïsoleerd pijpestro-veld met veel dode berk in groot boscomplex

1 (J)

0-1

* Beschermd.
* Weinig bezocht?

13. Cartierheide (Bladel)

200

57-12

(42/52)

No. 11: Goorloop (2 km)

Geïsoleerd , deels vochtig heide-gebied

3 (D/J)

1

* Beschermd.
* In jaren ’70 en ’80 hier tot 3 exx.!

14. Malpie (Valkenswaard)

200

57-14

& 15

No. 15: Met name Patersgronden (2,5 km)

Tamelijk geïsoleerd vochtig heideveld dat aansluit op beekdal

2 (J/F)

1

* Beschermd
* Wordt relatief weinig bezocht!

15. De Pan (Someren)

75

57-17

(34)

No. 5: Strabrechtse Heide (5 km)

Geïsoleerd heide-veldje in geva-riëerd bosgebied

1 (J)

0-1

* Beschermd

16. Grote Heide (Heeze-Leende, Cranendonck)

1000

57-25

& 26

No. 13: Malpie (2,5 km W)

Vrijwel aaneen-gesloten gebied van heide: Put-berg, Grote Heide, moeras (Goor), natuurontwikkeling (Patersgronden) en landbouwgebied (Kranenveld)

12

2-3

* Deels beschermd
* Simultaantelling nodig voor goede schatting

17. Weijerkens (Bergeijk)

50

57-22

(33/34)

No. 12: Cartierheide (3,5 km)

Landbouwgebied tussen grote boscomplexen

2 (D/J)

1

??

18. ‘Casteren’

n.v.t.

51-51

Grijze Steen (2 km) en no. 4: Landschotse Heide (2 km)

Landbouwgebied

1 (D)

0

Misschien afkomstig van Landschotse Heide of Grijze Steen??

TOTAAL

5845 ha

 

 

 

57 waarn.

20-30 exx.

 

 EEN PAAR OPMERKINGEN:

Opmerkingen, aanvullingen zowel op dit stukje als de tabel graag naar frankneijts@tiscali.nl