Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers winter 2014/2015:

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger winter 2014 / 2015

Nadat Robert had aangegeven om niet meer als co÷rdinator voor deze telling te willen optreden, hebben we allemaal onze eigen gebieden geclaimd. De telling was dus verzekerd van continu´teit, maar het overzicht voor de Kempen waren we kwijt. En het was toch steeds leuk en stimulerend om te zien wat de andere tellers hadden op de diverse slaapplaatsen.
Daarom heb ik besloten om de gegevens op te vragen bij de diverse tellers om zo een overzicht te kunnen maken. Dat hier behoefte aan was blijkt wel uit de snelheid waarmee de gegevens zijn doorgegeven.

In de tabel staan de aantallen zoals zijn geteld deze winter. Tijdens de oktober- en februaritelling zijn alle bekende gebieden geteld. De decembertelling  was facultatief en dat blijkt ook uit het feit dat er toen een aantal gebieden niet zijn geteld. Om het een en ander toch te kunnen duiden heb ik de aantallen van de gebieden die alle drie de tellingen zijn geteld als subtotaal aangegeven.
De laatste jaren zagen we de aantallen alleen maar stijgen. Dit jaar is het aantal wel weer hoog maar een record zat er niet in.

Pieter Wouters 

 

18-10-'14

27-12-'15

21-02-'15

 

Locatie

Telling 1

Telling 2

Telling 3

Teller(s)

 

aantal exx

aantal exx

aantal exx

compleet of gedeeltelijk aanwezig

Visvijvers Bergeijk

11

x

10

B. en C. van Gestel en/of F. Huijbers

De Malpie

2

4

1

F. de Blom

Ringselvennen

2

9

6

T. van Mierlo en/of W. Beeren

Hageven / De Plateaux

5

5

9

P. Schuurmans en/of H. Claes

Landschotse Heide

13

x

23

M. Sloendregt / G. Sanders

De Flaes

3

12

15

B. van Opstal

Beuven

12

12

26

R. & H. v.d. Heuvel (en J. & R. Kastelijn)

Soerendonks Goor

9

19

32

P.van Rooij en/of T.van Lierop

Pastoorsweijer

1

18

13

H. van der Leij (en A. Sprengers)

Visvijvers Valkenswaard

4

x

17

P. Wouters en/of J. Kolsters

Groot/Klein Meer Vessem

0

x

0

H. Fokkens en/of H. Hermans

Heuvelse Putten

0

x

3

H. Verbakel

         

totaal

62

79

155

 

subtotaal

34

79

102

aantallen in de gebieden die alle 3 de tellingen zijn geteld.