Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers winter 2008/2009:

In het kader van de landelijke telling van slaapplaatsen van Grote Zilverreigers wordt op verschillende plaatsen in De Kempen geteld. Hieronder de gegevens.

De reglementen van de telling (alsmede enkele tips), zoals die door de landelijke coordinatoren werden doorgegeven :

De telling begint een half uur voor zonsondergang. In principe gaan we door tot 3 kwartier na zonsondergang, of zolang de lichtomstandigheden dit zinvol maken. Geef niet op wanneer je na een uur nog niets hebt gezien; de binnenkomst kan soms erg laat zijn! Noteer van iedere binnenvliegende vogel of groep het exacte tijdstip van aankomst, en indien mogelijk ook de aanvliegrichting. Dat laatste kan een indicatie geven waar de vogels de dag hebben doorgebracht.
Typische vlucht is een rustige roeivlucht, gevolgd door een glijvlucht de laatste 100-150 m, die vaak afgesloten wordt met een spectaculaire klapwiekende duikvlucht. Blauwe Reigers laten vaak wel een rauwe roep horen bij aankomst; grote zilvers roepen doorgaans niet in de vlucht, al kun je soms wel wat geluidjes opvangen van de slaapplaats zelf. Kies dus een plek die goed uitzicht biedt op de slaapplaats en op het luchtruim (aanvliegroutes).
Omdat slaapplaatsen van grote zilvers zich niet zelden in de buurt van Aalscholverslaapplaatsen bevinden, zou het leuk zijn om die soort ook gelijk mee te nemen. Ook slapen er soms Blauwe Reigers tussen de zilverreigers; die ook liefst opschrijven. Tot slot wil ik iedereen vragen om de topografische atlascoordinaten (km-hok) of eventueel de inventarisatie-atlascoordinaten.

Methodiek zoeken slaapplaatsen :

Slaaplaatsen kun je vinden door overdag gunstige gebieden uit te kammen, en gevonden concentraties fouragerende zilvers te volgen tot aan de schemering. Zorg daarbij dat je over voldoende gebiedskennis beschikt, of over een goede kaart. Aan de hand van een kaart en waarnemingen van wegvliegende vogels kun je vaak wel een inschatting maken waar zich de slaapplaats zou kunnen bevinden. 
Veel slaapplaatsen bevinden zich in de buurt van water, vaak ook in de buurt van aalscholverkolonies of reigerkolonies. Grote zilvers slapen vooral in elzen, wilgen, berken etc.

Aanvullende opmerkingen betreft de telling van 2008/2009:

Locatie Telling 1 Telling 2 Telling 3 Teller(s)
aantal exx aantal exx aantal exx compleet of gedeeltelijk aanwezig
Visvijvers Bergeijk 3 12 0 W. en E. de Veer
De Malpie 0 0 1 F. de Blom
Ringselvennen 3 4 3 W.Beeren en T.van Mierlo
Hageven / De Plateaux 1 0 1 H. Claes
Landschotse Heide 10 8 14 M.Sloendregt
De Flaes 8 7 7 N.Venema
Beuven 29 23 27 R&H v.d. Heuvel
Soerendonks Goor 18 20 19 P.van Rooij en T.van Lierop
Pastoorsweijer 9 5 3 B.v.Opstal
Visvijvers Valkenswaard 7 7 5 P.Wouters, J.Kolsters & B. van Gestel
Groot/Klein Meer Vessem 2 1 0 F. de Blom telling 1 (J&R Kastelijn telling 2+3)

Opm: "0" = geen vogels op slaapplaats waargenomen, "-" = niet geteld of nog geen gegevens ontvangen

Telling 1 (25/26 oktober 2008)

Al totaal 90 Grote Zilverreigers slapend in De Kempen. Een nieuw record, zeker voor deze tijd van het jaar !!
Gezien de grote aantallen Grote Zilvers op het Beuven in de periode voorafgaand aan de telling bestond al het vermoeden dat er wel eens een mooi aantal gezien kon gaan worden tijdens deze telling. Dat dit meteen ook een nieuw record aantal slapers op zou gaan leveren met deze cijfers had ik niet verwacht. Leuk ook dat er bij het Hageven i.i.g. weer 1 slaper werd gezien, en deze ronde ook nog eens 2exx bij het Klein Meer. Hoewel deze laatste lokatie op zich best geschikt is, is de vraag of deze slaapplaats zal blijven bestaan met de Landschotse Heide en De Flaes om de hoek. We gaan het zien...

Telling 2 (20/21 december 2008)

Wederom een fraai aantal: 87exx deze keer!!
Gelukkig viel deze telling nog voor die vorstperiode die eind december 2008 inviel. Enkele opmerkingen bij de telling. Op de Malpie werd bij deze telling 1ex waargenomen welke echter laat nog richting Pastoorsweijer/De Maaij vertrok. Zelf had ik bij het Groot/Klein Meer de gehele telling 1ex ter plaatse (op het Groot Meer). Daar de slaapplaats de vorige keer op het Klein Meer was ben ik gaan posten tussen Groot en Klein Meer. Toen de vogel vertrok van het Groot Meer en laag richting Klein Meer ging kreeg ik hem echter niet teruggevonden op het Klein Meer (maar het was ook al donker en erg regenachtig). Mogelijk is de vogel dus doorgevlogen richting Flaes of Landschot. Na deze telling viel zoals gezegd een flinke vorstperiode in die grofweg duurde vanaf eind december 2008 t/m eind januari 2009. Op vrijwel alle tellokaties leken de Grote Zilvers sterk in aantal gedaald of zelfs verdwenen. Nu, begin februari 2009, lijken er toch op verschillende lokaties weer wat aantallen op te duiken. Benieuwd wat dit voor de februaritelling op gaat leveren.....

Telling 3 (21/22 februari 2009)

Niet verwacht, maar toch 80exx !!
Deze winter kon al niet meer op qua aantallen, maar dat er tijdens deze februaritelling zulke aantallen gezien zouden worden mag toch verrassend genoemd worden. Vrijwel al het ijs was verdwenen van de slaapplaatsen en dat zette toch de opmars naar meer in. Leken in januari bijna alle slaapplaatsen verlaten, in februari waren diverse lokatiies weer volop bezet, met als hoogtepunt het Beuven met maarliefst 27exx. Opvallend was dat bij De Maaij deze keer geen slapers gezien werden en dat de Pastoorsweijer slechts 3 exemplaren opleverde. Daarentegen werd bij zowel het Hageven als De Malpie wel weer een slaper gezien, bij De Malpie deze keer ten noordwesten van het Groot Malpieven. Het Soerendonks Goor leverde gelukkig met 19exx ook weer een flinke bijdrage en ook Landschot en Flaes waren met respectievelijk 14 en 7exx weer goed bezet.

Robert Kastelijn