Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers winter 2005/2006:

In het kader van de 1e landelijke telling in de winter van 2005/2006 van slaapplaatsen van Grote Zilverreigers is in de winter van 2005/2006 op verschillende plaatsen in De Kempen geteld. Hieronder de gegevens.

De reglementen van de telling (alsmede enkele tips), zoals die door de landelijke coordinatoren werden doorgegeven :

De telling begint een half uur voor zonsondergang. In principe gaan we door tot 3 kwartier na zonsondergang, of zolang de lichtomstandigheden dit zinvol maken. Geef niet op wanneer je na een uur nog niets hebt gezien; de binnenkomst kan soms erg laat zijn! Noteer van iedere binnenvliegende vogel of groep het exacte tijdstip van aankomst, en indien mogelijk ook de aanvliegrichting. Dat laatste kan een indicatie geven waar de vogels de dag hebben doorgebracht.
Typische vlucht is een rustige roeivlucht, gevolgd door een glijvlucht de laatste 100-150 m, die vaak afgesloten wordt met een spectaculaire klapwiekende duikvlucht. Blauwe Reigers laten vaak wel een rauwe roep horen bij aankomst; grote zilvers roepen doorgaans niet in de vlucht, al kun je soms wel wat geluidjes opvangen van de slaapplaats zelf. Kies dus een plek die goed uitzicht biedt op de slaapplaats en op het luchtruim (aanvliegroutes).
Omdat slaapplaatsen van grote zilvers zich niet zelden in de buurt van Aalscholverslaapplaatsen bevinden, zou het leuk zijn om die soort ook gelijk mee te nemen. Ook slapen er soms Blauwe Reigers tussen de zilverreigers; die ook liefst opschrijven. Tot slot wil ik iedereen vragen om de topografische atlascoordinaten (km-hok) of eventueel de inventarisatie-atlascoordinaten.

Methodiek zoeken slaapplaatsen :

Slaaplaatsen kun je vinden door overdag gunstige gebieden uit te kammen, en gevonden concentraties fouragerende zilvers te volgen tot aan de schemering. Zorg daarbij dat je over voldoende gebiedskennis beschikt, of over een goede kaart. Aan de hand van een kaart en waarnemingen van wegvliegende vogels kun je vaak wel een inschatting maken waar zich de slaapplaats zou kunnen bevinden. 
Veel slaapplaatsen bevinden zich in de buurt van water, vaak ook in de buurt van aalscholverkolonies of reigerkolonies. Grote zilvers slapen vooral in elzen, wilgen, berken etc.

Locatie Telling 1 Telling 2 Telling 3 Teller(s)
aantal exx aantal exx aantal exx compleet of gedeeltelijk aanwezig
Visvijvers Bergeijk 5 0 3 W. en E. de Veer
De Malpie 1 2 0 J.Seijkens en R.Winters
Ringselvennen 0 0 1 W.Beeren
Hageven / De Plateaux - 0 4 M.Sloendrecht
Klein Meer/Vessem 0    - - M.Sloendrecht
Landschotse Heide 1 0 - L.Peeters
De Flaes 8 0 6 N.Venema
Beuven 3 8 12 J.E.Kikkert, R v.d. Heuvel, J. en R.Kastelijn
Soerendonks Goor 12 2 10 P.van Rooij en T.van Lierop
Pastoorsweijer - - 7 B.v.Opstal
Visvijvers Valkenswaard 1 3 7 P.Wouters en J.Kolsters

Telling 1 (17 december 2005)

Totaal zeker 31 Grote Zilverreigers slapend in De Kempen; voorwaar geen slechte score !!
De visvijvers Valkenswaard had van de aanvullende soorten (Blauwe Reiger en/of Aalscholver) nog >50 Aalscholvers slapend.
Bij de visvijvers Bergeijk waren dit 43 Aalscholvers en 3 Blauwe Reigers en bij het Beuven sliepen nog 4 Aalscholvers.

Telling 2 (14 januari 2006)

Deze keer "slechts" 15 Grote Zilverreigers op hun "vaste" slaapplaatsen geteld.
Opvallend dit weekend was natuurlijk dat nagenoeg alle plassen met ijs bedekt waren.
Het Hageven/ De Plateaux werd deze keer verkozen boven het Klein Meer te Vessem. Op zich een goede keuze gezien de aantallen Grote Zilvers die i.i.g. overdag toch bij de Patersgronden, Bergeijk en Gastel gezien worden. Helaas gooide ook hier (waarschijnlijk) de ijsbedekking roet in het eten...
Alleen het Beuven, visvijvers Valkenswaard en het Soerendonks Goor waren gedeeltelijk open. Mogelijk dus geen toeval dat hier (op De Malpie na) nagenoeg alle slaapplaatsen werden ontdekt.
De visvijvers Valkenswaard leverden verder nog 63 Aalscholvers op hun slaapplaats op en de visvijvers Bergeijk hadden als aanvullende soorten nog 4 Blauwe Reigers en 35 Aalscholvers. 

Telling 3 (18 februari 2006)

Totaal maarliefst 50 Grote Zilverreigers op hun "vaste" slaapplaatsen geteld: de hoogste score tot nu toe !!
Deze keer geen ijsbedekking en nu blijken de aantallen weer veel hoger dan tijdens de januari-telling. Waarschijnlijk geen toeval dus.
Tijdens de vorige telling werden vanaf De Maaij nog vogels vrij laat wegvliegend richting Pastoorsweijer gezien. Wil de Veer gaf al aan dat het mogelijk een optie zou zijn om die Pastoorsweijer erbij te tellen. De "nieuwe" tellocatie visvijver Pastoorsweijer (geteld door Bert van Opstal) leverde inderdaad maarliefst 7exx op !! Tevens bij deze februari-telling de 1e resultaten van het Hageven/De Plateaux: 4exx, waaronder mogelijk dus ook vogels die gebruik maken van de gebieden langs de Dommel bij Borkel en Schaft e.o.
Tijdens deze telling werden bij het Soerendonks Goor 10exx geteld. De ochtend erna werden op diezelfde slaapplaats zelfs 13exx gezien. Waarschijnlijk dus nog zeer late invallers; iets dat we tijdens de decembertelling ook al bij het Beuven hebben gezien. Misschien een optie om volgend jaar eens 's-morgens te tellen (of i.i.g. bij twijfel dit te doen) ??
Deze 3 extra exemplaren brengen het totaal dus eigenlijk op 53 zekere slapers !!
Helaas is de Landschotse Heide deze ronde niet geteld, maar de dag erna werden op de Keyenhurk wel 2exx tot zeer laat gezien (maar die kunnen mogelijk ook nog laat naar slaapplaats De Flaes gaan). 
Aalscholvers werden nog waargenomen bij De Flaes (12exx), De Maaij (30exx) en visvijvers Valkenswaard (70exx). Blauwe Reigers verbleven nog bij De Maaij (2exx), het Hageven/De Plateaux (4exx) en bij het Soerendonks Goor (div. exx, waarvan al een deel op/om nest).

Robert Kastelijn