Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers :

In het kader van een landelijke telling van slaapplaatsen van Grote Zilverreigers is in het weekend van 15 en 16 januari 2005 op verschillende plaatsen in De Kempen geteld. Hieronder de gegevens.

De reglementen van de telling (alsmede enkele tips), zoals die door de landelijke coordinatoren werden doorgegeven :

De telling begint een half uur voor zonsondergang. Tel je op zaterdag 15 januari, dan is dat 16:57 uur (voor De Bilt); op zondag 16 januari gaat ie om 16:59 uur onder. Uiterlijk half vijf beginnen dus. In principe gaan we door tot 3 kwartier na zonsondergang, of zolang de lichtomstandigheden dit zinvol maken. Geef niet
op wanneer je na een uur nog niets hebt gezien; de binnenkomst kan soms erg laat zijn! 
Noteer van iedere binnenvliegende vogel of groep het exacte tijdstip van aankomst, en indien mogelijk ook de aanvliegrichting. Dat
laatste kan een indicatie geven waar de vogels de dag hebben doorgebracht.
Typische vlucht is een rustige roeivlucht, gevolgd door een glijvlucht de laatste 100-150 m, die vaak afgesloten wordt met een spectaculaire
klapwiekende duikvlucht. Blauwe Reigers laten vaak wel een rauwe roep horen bij aankomst; grote zilvers roepen doorgaans niet in de vlucht, al kun je
soms wel wat geluidjes opvangen van de slaapplaats zelf. Kies dus een plek die goed uitzicht biedt op de slaapplaats en op het luchtruim
(aanvliegroutes).
Omdat slaapplaatsen van grote zilvers zich niet zelden in de buurt van aalscholverslaapplaatsen bevinden, zou het leuk zijn om die soort ook gelijk
mee te nemen. Ook slapen er soms blauwe reigers tussen de zilverreigers; die ook liefst opschrijven. Tot slot wil ik iedereen vragen om de topografische
atlascoordinaten (km-hok) of eventueel de inventarisatie-atlascoordinaten.

Methodiek zoeken slaapplaatsen :

We hebben deze winter al een stuk of 10 nieuwe slaapplaatsen gevonden door overdag gunstige gebieden uit te kammen, en gevonden concentraties
fouragerende zilvers te volgen tot aan de schemering. Zorg daarbij dat je over voldoende gebiedskennis beschikt, of over een goede kaart. Aan de hand
van een kaart en waarnemingen van wegvliegende vogels kun je vaak wel een inschatting maken waar zich de slaapplaats zou kunnen bevinden. 
Veel slaapplaatsen bevinden zich in de buurt van water, vaak ook in de buurt van aalscholverkolonies of reigerkolonies. 
Grote zilvers slapen vooral in elzen, wilgen, berken etc.

Locatie Aantal exx. Teller(s)
Visvijvers Bergeijk 0 IVN Bergeijk
Hageven 0 Peter van Rooij, Thieu van Lierop
Ringselvennen 3 Wil Beeren
De Flaes 4 Lex Peeters
Beuven 6 Jan Erik Kikkert, Robert Kastelijn
Soerendonks Goor 8 Peter van Rooij, Thieu van Lierop
Visvijvers Valkenswaard 15 Pieter Wouters, Jan KolstersTotaal dus zeker 36 Grote Zilverreigers slapend in De Kempen; voorwaar geen slechte score !!
De visvijvers Valkenswaard had van de aanvullende soorten (Blauwe Reiger en/of Aalscholver) nog 81 Aalscholvers slapend.
Bij de visvijvers Bergeijk waren dit 33 Aalscholvers en 2 Blauwe Reigers.

Landelijke gegevens :

Inmiddels zijn al 408 grote zilverreigers verspreid over 26 slaapplaatsen ontdekt en er moeten nog resultaten binnenkomen !!
In totaal zijn 30 plekken geteld, vier plekken hielden de nul vast.
Zodra de gegevens compleet zijn zal hier verwezen worden naar de complete eindresultaten
In het weekend van 5 en 6 maart willen we deze telling nog 1 keer herhalen. Mogelijk wordt er tussen nu en dan nog een aantal nieuwe slaapplaatsen bijgevonden, of kunnen we een nog groter aantal mensen inschakelen (van-mond-tot-mond reclame doet het erg goed) om de lege plekken op de kaart verder in te vullen. We zullen iedereen een paar weken vantevoren weer een berichtje sturen, maar zet die datum alvast in de agenda. Natuurlijk houden we ons ook aanbevolen voor telgegevens buiten dat weekend. Alle reacties zijn welkom.