Oproep (Noordse) Goudvinken :

In het kader van een onderzoek naar de (Noordse) Goudvinken-invasie zou Frank Neijts (
frankneijts@tiscali.nl) komende tijd graag alle waarnemingen van (Noordse) Goudvinken in de Kempen ontvangen, bij voorkeur z.s.m. Graag zoveel mogelijk informatie toevoegen: datum, exacte plaats, biotoop, overvliegend of ter plekke, geluid ("trompetter" of juist niet), groepsgrootte, geslacht, al of niet bepaalde ondersoort, waaraan ze vreten. Ook waarnemingen waarvan niet al deze gegevens bekend zijn kunnen zeer waardevol zijn. De gegevens worden gebruikt voor een artikel in een landelijk tijdschrift. Bij voorbaat dank !!