HYBRIDEN WITOOGEEND X TAFELEEND

Rob Bouwman & Frank Neijts

 

We verkeren in de Kempen in de gelukkige omstandigheid dat er nogal eens een Witoogeend wordt gezien. Het vermoeden bestaat dat dat niet steeds verschillende betreft maar een paar vogels die op allerlei plaatsen steeds weer opduiken: Ringselven, Beuven, Soerendonks Goor e.d. Zuivere broedgevallen zijn, althans de laatste jaren, niet met zekerheid bekend geworden hoewel er  zowel mannetjes als vrouwtjes worden gezien. Mogelijk dat deze vogels van de nood een deugd maken en af en toe een partner zoeken bij een andere soort. Tafeleend ligt het meest voor de hand: het overgrote deel van de waarnemingen van herkenbare hybriden betrof deze kruising.

Mannetjes van deze hybriden zijn nogal variabel waarbij sommigen opvallend zijn met duidelijk ‘mix-kenmerken’ maar anderen lijken verrassend veel op zuivere Witogen! Wijfjes hybriden zijn nog lastiger en kunnen veel weg hebben van wijfjes Kuifeend of juist zuivere Witogen lijken. Bij waarneming van een vermoedelijke Witoogeend is het zaak om hybriden uit te sluiten. Bekijk daarom de vogel(s) het liefst door een telescoop op niet te grote afstand en bij helder weer. Let op de volgende punten:

 

Grootte/formaat

 

Kopvorm

 

Snavelpatroon

De snavel is dus bij hybriden bonter dan bij zuivere vogels, zeg maar 3-kleurig en bij zuivere vogels alleen grijs met een klein zwart puntje (de nagel). Let er op dat de snavel soms vuil is of, als-ie nat is, erg glimt  waardoor het ware patroon moeilijk zichtbaar is.

 

Iris

 

Verenkleed

 

De foto’s tonen alle zuivere Witoogeenden, helaas konden we niet beschikken over plaatjes van hybriden. Wie daarover beschikt wordt vriendelijk verzocht deze naar ons te sturen, dan verwerken wij ze in deze bijdrage. Graag met datum en plaats!

 

 

  

1. Ad. man, Nat.Lab. Ehv, nov. 2003               2. Ad. wijfje, Aquabest, januari 2004

 

Let op de bij ad. man vrijwel éénkleurige, donker roodbruine kop, borst en flanken en de donkerder rug. Vrouwtje is iets lichter en minder ‘rood’ gekleurd (kop het warmst) maar toont geen scherpe grens tussen donkere borst en geleidelijk lichtere flanken.

Het typische kopprofiel met de hoge, vaak  iets puntige kruin en de vrij slanke, ‘afhangende’ snavel is op deze foto’s fraai te zien!

 

 

  

3. Ad. wijfje,  Aquabest, januari. 2004              4. Ad. wijfje, Visvijvers V’waard, nov. 2006

 

Op foto 3 hetzelfde wijfje als foto 2 maar hierbij is het witte ooglid (dus niet de iris!) zichtbaar. Foto 4 toont fraai de invloed van het licht: bij bewolkt weer en op enige afstand lijken Witoogeenden niet zo warm gekleurd maar grauwer en donkerder. Let weer op het gebrek aan contrast tussen borst en flanken. Beide foto’s tonen ook weer het karakteristieke kopprofiel.

 

 

Alle foto’s: Rob Bouwman ©