Grauwe Kiekendief versus Steppekiekendief

door Frank Neijts

In de Kempen trekken elk voorjaar voor Nederlandse begrippen aardig wat Grauwe Kiekendieven (GK) door. Heel wat vogelaars zijn daarom extra alert om er eens een Steppekiekendief (SK) uit te plukken. Hierbij wat aanwijzingen om dat mogelijk wat te vergemakkelijken en eventueel van een ‘eng kiekje’ een soort te maken:

Stap 1

GK en SK, ongeacht hun kleed, verraden zich vaak al op afstand door hun superslanke bouw met lange, smalle vleugels waarvan vooral de smalle handen opvallen (vaak opvallend smaller dan armvleugel). Hebben 3 duidelijke vingers tegen 4 bij Blauwe Kiek BK (soms 4, resp. 5 maar die laatste veel minder duidelijk)

Stap 2

Mannetjes 2e zomer of ouder (2z+) zijn vrij makkelijk, zie daarvoor de ANWB-gids. SK heeft géén of slechts zwak getekende vleugelachterrand (vooral armvleugel) tegen markant zwart bij BK!! GK altijd met zwarte streep over armvleugel (boven- en onderzijde) čn markante rossige okseltekening. Let erop dat sommige (sub-)adulte SK vook een grijze borst hebben!

Stap 3

Jonge vogels (1e z.) variabel: meeste SK in voorjaar nog vrijwel ongetekend licht oranje-achtig  (niet geruid, dus gesleten juv. kleed) terwijl veel GK in deze tijd al adult-achtige onderzijde  hebben (lichter grauwbruin met duidelijke streeptekening). Hand- en armpennen bij beide nog juveniel!

Vooral letten op koptekening (SK veel markanter), handpennen en achterrand armpennen.

Veel SK hebben kenmerkende lichte ‘boemerang’ tussen dekveren en basis handpennen maar niet alle!! So wie so is de tekening/bandering op handpennen bij beide variabel!

Meest verwarrend zijn 1e z. GK met nog donkere armpennen, al geruide lichaamsveren en markanter dan normale koptekening en dus lijkend op ad. w. SK (zie onder).

Stap 4

Ad. w. GK is enige ‘enge kiekje’ met lichte armvleugel met 2 of 3 duidelijke dwarsbanden!!  Bij een adult-achtig ‘eng kiekje’ (dus licht grijsbruine, donker gestreepte onderzijde) met donkere armvleugel  is het oppassen: let vooral op de toppen van de armpennen, tekening op handpennen en  (rood-)bruine tekening op oksels en ondervleugeldekveren!!

Let erop dat de tekening op de handpennen bij beide soorten variabel is!

Al met al: determinatie van wijfje of 1e zomer Steppenkiek is niet eenvoudig en vergt nauwkeurige observatie (telescoop!!!) waarbij zo snel en zo veel mogelijk op relevante kenmerken moet worden gelet! Als het even kan foto’s maken, desnoods zonder telescoop. Vaak kunnen toch nog specifieke kenemerken worden teruggevonden op foto’s die men in het veld niet zag of vergat op te merken….

Misschien dat bovenstaande & de bijgaande schetsjes in het geval van een ‘eng kiekje’ kunnen helpen.