Avifauna van de Kempen On-Line
laatste wijzigingen

 

04-02-2006
- Foto's Waterral, Pelikaan en Elliot's Fazant toegevoegd.

24-01-2006
- Foto Kuifmees toegevoegd.

23-01-2006
- Foto Keep toegevoegd.

18-12-2005
- Foto's Geelgors, Goudvink en Ringsnaveleend toegevoegd/gewijzigd.

4-12-2005
- Foto's Kleine Mantelmeeuw, Roodhalsfuut, Putter en Zwarte Ruiter toegevoegd/gewijzigd.

2-12-2005
- Status Grote Gele Kwikstaart aangepast.

21-11-2005
- Foto Ringmus toegevoegd.

4-11-2005
- Foto's Orpheusspotvogel, Roodborsttapuit, Paapje, Beflijster, Reuzenstern, Torenvalk en Roodhalsfuut gewijzigd/toegevoegd.

29-08-2005
- Foto Hop gewijzigd; foto Morinelplevier toegevoegd.

23-08-2005
- Foto Ralreiger toegevoegd

06-06-2005
- Foto's toegevoegd/vervangen van: Roodkopklauwier, Kleine Zilverreiger, Boerenzwaluw, Gekraagde Roodstaart, Veldleeuwerik, Roerdomp, Krooneend, Visdief, Spotvogel, Bosrietzanger.

30 mei 2005
- Foto Bonte Vliegenvanger toegevoegd

28 maart 2005
- Foto Krooneend toegevoegd/vervangen 

25 maart 2005
- Foto's Mandarijneenden toegevoegd/vervangen 

21 maart 2005
- Foto's Bosuil en Rotgans toegevoegd/vervangen 

9 maart 2005
- Foto & gegevens Drieteenmeeuw aangevuld, Kleine Jager toegevoegd en Noordse Goudvink toegevoegd

6 maart 2005
- Casarca aan Eenden toegevoegd, Heilige Ibis aan Exoten toegevoegd, foto Kleine Barmsijs toegevoegd

4 maart 2005
- foto's Koperwiek, Zanglijster, Kolgans, Waterhoen, Buidelmees en Aalscholver toegevoegd/vervangen

20 februari 2005
- foto's Blauwborst, Geelpootmeeuw, Grauwe Vliegenvanger, Kraanvogel, Toendrarietganzen en Torenvalk toegevoegd/vervangen

13 februari 2005
- foto's Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Graspieper, Boompieper, Grasmus en Grote Lijster toegevoegd/vervangen

28 januari 2005
- foto's Scholekster, Kievit, Kleine Plevier, Drieteenstrandloper en Wulp toegevoegd/vervangen

26 januari 2005
- foto's Krakeend, Smient, Pijlstaart, Bergeend, Dwerggans, Rotgans en Grauwe Gans toegevoegd/vervangen

20 december 2004
- foto Topper (Rene Weenink) toegevoegd
- foto + waarneming Groenlandse Kolgans (Robert Kastelijn) toegevoegd
- foto + waarneming Humes Bladkoning (Jan Wouters, foto PieterWouters) toegevoegd

14 december 2004
Foto van Kleine Alk uit MEC-Eindhoven (Justin Jansen) toegevoegd aan pagina Alken.

24 november 2004
Foto van Renvogel uit Natuurhistorisch Museum Maastricht (Ran Schols) toegevoegd aan pagina Vorstaartplevieren.

29 juli 2004
Aan de tabellen met waarnemingen van zeldzame soorten zijn alle waarnemingen t/m 24-10-2003 toegevoegd aan de hand van de waarnemingenrubriek. Aangezien in de waarnemingenrubriek geen namen van waarnemers worden opgenomen, ontbreekt bij een deel van de toegevoegde waarnemingen de waarnemerscode; dit zal in een later stadium alsnog worden gedaan. De grafieken in de avifauna on-line zijn niet aangepast en derhalve niet up-to-date.

9 november 2003
In de tekst van de Bosruiter (zie strandlopers) zijn oude gegevens over broedgevallen opgenomen.

29 oktober 2003
De broedvogelgegevens van Kleinst Waterhoen (zie rallen) en Roodkopklauwier (zie Klauwieren) zijn uitgebreid met informatie over eicollecties in het Tring Museum, Groot-BrittanniŽ.

24 oktober 2003
Aan de tabellen met waarnemingen van zeldzame soorten zijn alle waarnemingen t/m 24-10-2003 toegevoegd aan de hand van de waarnemingenrubriek. Aangezien in de waarnemingenrubriek geen namen van waarnemers worden opgenomen, ontbreekt bij een deel van de toegevoegde waarnemingen de waarnemerscode; dit zal in een later stadium alsnog worden gedaan. De grafieken in de avifauna on-line zijn niet aangepast en derhalve niet up-to-date.

17 december 2002
Toegevoegd zijn soortteksten van:

en grafieken van: