Avifauna van de Kempen On-Line

 

Inleiding
In Nederland zijn al heel wat avifauna's (boekwerken over de vogelstand) verschenen. Een avifauna van de Kempen bestaat echter niet. Daar willen we verandering in aanbrengen. Echter niet door middel van een tijdverslindend project dat pas na vele jaren een boekwerk oplevert. Want naar de mening van de initiatiefnemers kan het ook anders: een on-line avifauna op het internet. Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder!

Wat is de bedoeling
Door middel van de Avifauna van de Kempen On-Line willen we geleidelijk tot een zo helder mogelijk beeld van de status en verspreiding van de diverse vogelsoorten in de Kempen komen. Deze avifauna is in feite nooit afgerond. De soortbeschrijvingen kunnen voortdurend geperfectioneerd, aangevuld of bijgesteld worden. 
Hoewel niet is uitgesloten dat in een bepaald stadium de tussenstand in gedrukte vorm of op cd-rom zal verschijnen, zal de meest actuele vorm steeds op deze website te vinden zijn.

Hoe organiseren we het
Ten behoeve van de Avifauna van de Kempen On-Line wordt een redactie gevormd. De soortbeschrijvingen zullen zowel door de redactie geschreven worden als - althans dat hopen we - door ervaren vogelaars die door de redactie benaderd worden.
Auteurs krijgen de gegevens uit het Ornis-archief ter beschikking (klik
hier voor info over bronvermeldingen en herkomst van de gegevens). Deze dienen als basis voor de teksten. 
De soortbeschrijvingen worden in principe volgens een vast stramien beschreven (klik
hier voor info). Afhankelijk van de status van de soort zullen aan de beschrijving verspreidingskaartjes, staafdiagrammen, trekroosters en een lijst van waarnemingen kunnen worden toegevoegd.

Redactie
De auteurs worden door de redactie ondersteund. De redactie behoudt zich, echter altijd in overleg met de auteurs, het recht voor om teksten te herzien en om knopen door te hakken indien vogelaars tegenstrijdige ideeen over dezelfde soorttekst hebben. De redactie bestaat op dit moment uit:

Contactpersoon van de redactie is xxxx, e-mail xxx, telefoon xxx.


Avifaunacommissie (CDKA)
Waarnemingen van soorten die slechts bij hoge uitzondering in de Kempen voorkomen (dwaalgasten), en waarnemingen van zeldzame soorten die lastig in het veld te herkennen zijn, worden aan de hand van beschrijvingen (en zo mogelijk schetsen, foto's of geluidsopnamen) beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Kempische Avifauna (CDKA). De commissie bestaat op dit moment uit:

Contactpersoon van de CDKA is xxxx, e-mail xxx, telefoon xxx.